De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Rode Lijst waterwantsen

Van de 62 soorten water- en oppervlaktewantsen (Gerromorpha en Nepomorpha) die sinds het begin van de vorige eeuw in Vlaanderen werden waargenomen zijn er ondertussen zes uitgestorven. . De nieuwe Rode Lijst toont dat in totaal 32% van alle soorten bedreigd en/of uitgestorven is (Lock et al. 2013).
Bron: 
VMM, KBIN, INBO, Natuurpunt

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De indicator toont het aantal Rode-Lijstsoorten water- en oppervlaktewantsen (Gerromorpha en Nepomorpha). Dit zijn water- en oppervlaktewantsen die behoren tot de categorieën regionaal uitgestorven, ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Deze soorten zijn over de onderzoeksperiode sterk achteruitgegaan en/of hebben een kritisch niveau bereikt waardoor ze op het punt staan te verdwijnen. De nieuwe rode lijst water- en oppervlaktewantsen vergelijkt de periode 1989-1999 met de periode 2000-2011. Verder wordt ook het aantal soorten getoond in de categorieën bijna in gevaar, momenteel niet in gevaar en onvoldoende gekend.
Bespreking 

Ongeveer een derde van de soorten is bedreigd en/of uitgestorven wat de gevoeligheid van waterhabitats voor diverse milieudrukken bevestigt.
De oude rode lijst (Bonte et al. 2001) werd opgemaakt met een verschillende methodiek dan de nieuwe rode lijst, die de IUCN richtlijnen voor regionale rode lijsten volgt. Desondanks zijn beide lijsten erg gelijkaardig en is er vergeleken met de vorige rode lijst niet veel evolutie in het aantal bedreigde soorten. Het opvallendste verschil zijn drie soorten van stromend water die erop vooruit gingen door een verbeterde waterkwaliteit (Lock et al. 2013): rivierbodemwants Aphelocheirus aestivalis ging van 'Ernstig bedreigd' naar 'Bijna in gevaar', gewone beekloper Velia caprai van 'Kwetsbaar' naar 'Momenteel niet in gevaar' en beekschaatsenrijder Aquarius najas van 'Ernstig bedreigd' naar 'Momenteel niet in gevaar'.
Een aantal soorten heeft echter nog steeds een bedreigingssstatus of is zeldzaam. Bij de uitgestorven soorten zitten bijvoorbeeld typische soorten van voedselarme vennen. Vensoorten, zoals het zwart bootsmannetje Notonecta obliqua en het veenzwemmertje Cymatia bonsdorffii, alsook soorten van zoetwatermeren met weelderige vegetatie, bospoelen (vb. Bosschaatsenrijder Gerris gibbifer, Rossige schaatsenrijder G. lateralis) en wantsen gebonden aan licht brakke wateren (vb. schaarse duikerwants Corixa panzeri, brakwatersigaar Sigara stagnalis), verdienen extra aandacht.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te zien geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
10 jaarlijks
Feedback