Recht van voorkoop

De aangekochte oppervlakte via het recht van voorkoop voor natuur was in de periode 2000-2010 gemiddeld 10% van de te koop aangeboden oppervlakte. In de jaren na 2010 varieerde dat tussen de 0,4% à 4%.
Bron: 
Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving en Agentschap voor Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Het recht van voorkoop in het kader van het natuurbehoud werd ingesteld om ecologisch waardevolle percelen in afgebakende gebieden te kunnen aankopen en veilig te stellen door een aangepast beheer. Er zijn twee mogelijke begunstigden m.b.t. het recht van voorkoop voor natuur, in eerste instantie de Vlaamse overheid en in een aantal gevallen ook de erkende terreinbeherende verenigingen
Bespreking 

Het recht van voorkoop is van toepassing :
* in het VEN;
* binnen de planologische groen- en bos(uitbreidings)gebieden gelegen binnen de speciale beschermingszones of binnen een af te bakenen zoekzone in die speciale beschermingszones;
* binnen door de Vlaamse Regering afgebakende perimeters binnen de groene bestemmingen in het IVON;
* in natuurinrichtingsprojecten;
* in de terreinen waar het agentschap voor natuur en bos het beheer heeft overgenomen

De maximale totale oppervlakte waarop het recht van voorkoop van toepassing kon zijn, bedroeg voor de vaststelling van het VEN eerste fase meer dan 52.000 ha. Sinds de vaststelling van het VEN eerste fase nam die oppervlakte toe tot meer dan 99.000 ha. In de periode 2000-2013 kwam er gemiddeld 1.000 ha per jaar per bij. Sinds de herziening van het natuurdecreet in 2014 werd het recht van voorkoop niet meer van toepassing binnen de visiegebieden van de reservaten maar wel in de groene bestemmingen in de speciale beschermingszone. Hierdoor nam de oppervlakte waarop het recht van voorkoop van toepassing kon zijn toe tot met ca. 7.000 ha tot een oppervlakte van ca. 116.000 ha eind 2014. Eind 2017 is dit toegenomen met ca. 1.700 ha t.o.v. 2014.

De oppervlakte aangekochte gronden bedraagt slechts een fractie van de aangeboden oppervlakte

Beleidsdoelen 
  • MIRA
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback