Oppervlakte Vlaams natuurreservaat

Eind 2015 bedroeg de totale oppervlakte Vlaams natuurreservaat in het Vlaams gewest 6.680 ha.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De grafiek toont de evolutie van de oppervlakte Vlaams natuurreservaat. Een Vlaams natuurreservaat is een natuurreservaat dat door de Vlaamse Regering, in uitvoering van het Natuurdecreet, wordt ‘aangewezen’ op gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom of in huur heeft of die daartoe ter beschikking worden gesteld. Vlaamse natuurreservaten worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Bespreking 

Eind 2015 bedroeg de totale oppervlakte Vlaams natuurreservaat in het Vlaams gewest 6.680 ha. Deze oppervlakte is niet gewijzigd sinds 2010.
Er zijn geen doelstellingen voor de oppervlakte Vlaams natuurreservaat. Dit gebiedsgerichte instrument maakt wel deel uit van de instrumentenmix ‘gebieden met effectief natuurbeheer’, waarvoor het MINA-plan 4 als plandoelstelling 70.000 ha vooropstelt tegen 2015.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2018. Oppervlakte Vlaams natuurreservaat. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 21-04-2018).
Feedback