De kantoren van het INBO zijn gesloten, maar onze medewerkers zijn bereikbaar op hun mobiel nummer.

Oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten

In 2018 zijn er in totaal 2770 ha bos en natuurreservaat aangeduid als permanente speelzone.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van speelzones in bossen en natuurreservaten, Speelzones zijn zones in bossen (privé en openbaar) en natuurreservaten (Erkende en Vlaamse) waar zonder voorafgaande toestemming van ANB en de eigenaar kan gespeeld worden.
Bespreking 

In 2018 bedraagt de totale oppervlakte aan speelzones 2770 ha. Dit is 50 ha meer dan in 2017. De provincie Limburg beschikt over de grootste oppervlakte aan permanente speelzones (1031 ha), de provincie Oost-Vlaanderen over de kleinste (278 ha).
Het merendeel van de speelzones is in bos gelegen. Sinds de wijziging aan het Natuurdecreet in 2006 kunnen ook speelzones in natuurreservaten worden aangeduid. Een belangrijke evolutie is dat er sinds de zomer van 2013 ook zomerspeelzones worden aangeduid. Dit zijn speelzones die uitsluitend tijdens de zomermaanden juli en augustus bespeelbaar zijn, en zo een goede tussenoplossing zijn voor de kinderen en jongeren die tijdens de zomermaanden op kamp trekken met de jeugdbeweging. Een groot deel van de zomerspeelzones liggen dan ook in de onmiddellijke buurt van de kamphuizen. Het gaat in 2018 over 939 ha aan speelzones, wat een afname is van ca. 47 ha t.o.v. 2017.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback