Oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten

De totale oppervlakte aan speelzones beslaat in 2019 12.763 ha. Hiervan zijn 2.787 ha permanente speelzones, 938 ha zomerspeelzones en 9.038 ha vrij toegankelijke zones. In de vrij toegankelijke zones zijn ook 7.850 ha opgenomen waar de omgekeerde toegankelijkheid in domeinen van Natuur en Bos van toepassing is.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de oppervlakte aan speelzones in bossen en natuurreservaten, Speelzones zijn zones in bossen (privé en openbaar) en natuurreservaten (Erkende en Vlaamse) waar zonder voorafgaande toestemming van ANB en de eigenaar kan gespeeld worden.
Bespreking 

In 2019 bedraagt de totale oppervlakte aan permanente speelzones 2787 ha. Dit is 17 ha meer dan in 2018. De provincie Limburg beschikt over het grootste oppervlakte aan permanente speelzones (1032 ha), de provincie Oost-Vlaanderen over de kleinste (279 ha).
Het merendeel van de speelzones is in bos gelegen. Sinds de wijziging aan het Natuurdecreet in 2006 kunnen ook speelzones in natuurreservaten worden aangeduid. Een belangrijke evolutie is dat er sinds de zomer van 2013 ook zomerspeelzones worden aangeduid. Dit zijn speelzones die uitsluitend tijdens de zomermaanden juli en augustus bespeelbaar zijn, en zo een goede tussenoplossing zijn voor de kinderen en jongeren die tijdens de zomermaanden op kamp trekken met de jeugdbeweging. Een groot deel van de zomerspeelzones liggen dan ook in de onmiddellijke buurt van de kamphuizen. Het gaat in 2019 over 938 ha aan speelzones, wat een afname is van ca. 1 ha t.o.v. 2018.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback