Oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten

In 2017 zijn er in totaal 2720 ha bos en natuurreservaat aangeduid als permanente speelzone.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van speelzones in bossen en natuurreservaten, Speelzones zijn zones in bossen (privé en openbaar) en natuurreservaten (Erkende en Vlaamse) waar zonder voorafgaande toestemming van ANB en de eigenaar kan gespeeld worden.
Bespreking 

Speelzones zijn zones in bossen (privé en openbaar) en natuurreservaten (Erkende en Vlaamse) waar zonder voorafgaande toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos en de eigenaar kan gespeeld worden. In 2017 zijn er in totaal 2720 ha aangeduid als speelzone. De provincie Limburg beschikt over het grootste oppervlakte aan permanente speelzones (1050 ha), de provincie Vlaams-Brabant over de kleinste (266 ha).

Het merendeel van de speelzones is in bos gelegen. Sinds de wijziging aan het Natuurdecreet in 2006 kunnen ook speelzones in natuurreservaten worden aangeduid. Een belangrijke evolutie is dat er sinds de zomer van 2013 ook zomerspeelzones worden aangeduid. Dit zijn speelzones die uitsluitend tijdens de zomermaanden juli en augustus bespeelbaar zijn en zo een goede tussenoplossing zijn voor de kinderen en jongeren die tijdens de zomermaanden op kamp trekken met de jeugdbeweging. Een groot deel van de zomerspeelzones liggen dan ook in de onmiddellijke buurt van de kamphuizen. Het gaat in 2017 over 986 ha aan speelzones, wat een afname is van ca. 35 ha met 2016 en 2015.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback