Oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten

De oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten kent een sprongsgewijze, positieve evolutie. In 2016 steeg de totale gerealiseerde oppervlakte naar 5.769 ha.
Bron: 
Vlaamse Landmaatschappij

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de evolutie van de totale oppervlakte van gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten weer. Het gaat hier over de oppervlakte projectgebied waarin inrichtingswerken zijn uitgevoerd. Dit betekent niet dat de volledige oppervlakte projectgebied heringericht is.
Bespreking 

Het instrument natuurinrichting wordt sinds 1998 ingezet door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om gebieden zo goed mogelijk in te richten in functie van natuur. Natuurinrichting wil door actief ingrijpen betere omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van natuur in gebieden die daarvoor aangewezen zijn.

Natuurinrichtingsprojecten verlopen in een aantal fasen: haalbaarheidsonderzoek, instelling van het project, vaststellen van maatregelen en modaliteiten, goedkeuring van het projectuitvoeringsplan en uitvoering. Eind 2016 zijn 18 projecten volledig uitgevoerd. Tien projecten zijn nu nog lopende. Er werd in 2016 ook één nieuw project ‘Schuddebeurze’ ingesteld. Voor dit project en voor ‘De Liereman’ en ‘Vrieselhof’ worden het plan en de bijhorende maatregelen uitgewerkt, voor ‘Berlarebroek-Donkmeer’ werden de maatregelen en modaliteiten in 2016 door de minister vastgesteld. De overige zes zijn reeds geruime tijd in uitvoering. In de meeste projecten zijn de laatste werken bezig.
Ondertussen is het haalbaarheidsonderzoek voor ‘Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit’ en ‘Torfbroek’ afgerond en deze werden beide ter instelling voorgelegd. Daarnaast is het onderzoek naar de haalbaarheid voor ‘Wellemeersen’ zo goed als rond.

De totale gerealiseerde oppervlakte bedraagt inmiddels 5.769 ha. Als alle lopende projecten zullen uitgevoerd zijn, kan deze oppervlakte in de komende jaren toenemen tot ongeveer 13.000 ha.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2018. Oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 14-02-2018).
Feedback