Oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten

De oppervlakte gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten kent een sprongsgewijze, positieve evolutie. In 2018 bleef de totale gerealiseerde oppervlakte 6.092 ha
Bron: 
Vlaamse Landmaatschappij

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator geeft de evolutie van de totale oppervlakte van gerealiseerde natuurinrichtingsprojecten weer. Het gaat hier over de oppervlakte projectgebied waarin inrichtingswerken zijn uitgevoerd. Dit betekent niet per definitie dat de volledige oppervlakte binnen het projectgebied heringericht is.
Bespreking 

Het instrument natuurinrichting wordt sinds 1998 ingezet door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om gebieden zo goed mogelijk in te richten in functie van natuur. Natuurinrichting wil door actief ingrijpen betere omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van natuur in gebieden die daarvoor aangewezen zijn.
Natuurinrichtingsprojecten verlopen in een aantal fasen: haalbaarheidsonderzoek, instelling van het project, vaststellen van maatregelen en modaliteiten, goedkeuring van het projectuitvoeringsplan en uitvoering. Eind 2018 zijn geen extra projecten volledig uitgevoerd. 11 projecten zijn nu lopende. Er werd in 2018 ook 1 nieuw project ingesteld ‘Wellemeersen en omgeving Oude Dender’. Voor ‘De Liereman’ werd het plan en de bijhorende maatregelen uitgewerkt en het openbaar onderzoek hierover voorbereid. Voor ‘Schuddebeurze’ werd de vaststelling van de te nemen maatregelen door de minister goedgekeurd. ‘Berlarebroek-Donkmeer’ is in uitvoering. Voor ‘Torfbroek ‘ en ‘Vrieselhof’ werden extra inspanningen gedaan om de uitvoering op terrein te versnellen. De overige 5 zijn reeds geruime tijd in uitvoering. In de meeste projecten zijn de laatste werken bezig.
Het haalbaarheidsonderzoek voor ‘Graafweide Schupleer’ werd afgerond en is ter instelling voorgelegd. Ook ‘Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit’ wacht nog op de goedkeuring van de instelling.
De totale gerealiseerde oppervlakte blijft dus voorlopig 6.092 ha. Als alle lopende projecten zullen uitgevoerd zijn, kan deze oppervlakte in de komende jaren toenemen tot ongeveer 13.000 ha.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback