Oppervlakte erkend natuurreservaat

In 2017 werd 310 ha erkend als natuurreservaat. De totale oppervlakte erkend natuurreservaat in het Vlaams gewest bedroeg eind 2017 18.607 ha.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de oppervlakte erkend natuurreservaat. Erkende natuurreservaten worden erkend door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur en meestal beheerd door natuurverenigingen. De verenigingen ontvangen hiervoor subsidies. Voor de erkenning is een door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur goedgekeurd beheerplan vereist.
Bespreking 

In 2017 werd 310 ha erkend als natuurreservaat. Eind 2017 bedroeg de totale oppervlakte erkend natuurreservaat in het Vlaams gewest 18.607 ha

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback