Oppervlakte erkend natuurreservaat

In 2017 werd 310 ha erkend als natuurreservaat. De totale oppervlakte erkend natuurreservaat in het Vlaams gewest bedroeg eind 2017 18.607 ha.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de oppervlakte erkend natuurreservaat. Erkende natuurreservaten worden erkend door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur en meestal beheerd door natuurverenigingen. De verenigingen ontvangen hiervoor subsidies. Voor de erkenning is een door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur goedgekeurd beheerplan vereist.
Bespreking 

Eind 2017 bedroeg de totale oppervlakte Vlaams natuurreservaat in het Vlaams gewest 6.680 ha. Deze oppervlakte is niet gewijzigd sinds 2010.

Er zijn geen oppervlaktedoelstellingen voor de oppervlakte Vlaams natuurreservaat.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback