Oppervlakte erkend natuurreservaat

In 2016 werd 462 ha erkend als natuurreservaat. De totale oppervlakte erkend natuurreservaat in het Vlaams gewest bedroeg eind 2016 18.725 ha.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de oppervlakte erkend natuurreservaat. Erkende natuurreservaten worden erkend door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur en meestal beheerd door natuurverenigingen. De verenigingen ontvangen hiervoor subsidies. Voor de erkenning is een door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur goedgekeurd beheerplan vereist.
Bespreking 

In 2016 werd 462 ha erkend als natuurreservaat. Eind 2016 bedroeg de totale oppervlakte erkend natuurreservaat in het Vlaams gewest 18.725 ha.

Er zijn voor 2016 geen officiële, kwantitatieve oppervlaktedoelstellingen vooropgesteld voor de erkende natuurreservaten. Dit gebiedsgerichte instrument maakt wel deel uit van de instrumentenmix ‘gebieden met effectief natuurbeheer’.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2018. Oppervlakte erkend natuurreservaat. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 19-04-2018).
Feedback