Oppervlakte bosreservaat

De oppervlakte bosreservaat bedroeg in 2017 3186 ha. De oppervlakte bosreservaat is niet gewijzigd t.o.v. 2015.
Bron: 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De grafiek toont de evolutie van de oppervlakte openbare bossen en privébossen waaraan het beschermingsstatuut van bosreservaat werd toegekend. In bosreservaten ligt de klemtoon op het toelaten van natuurlijke processen of het behoud van bijzondere bostypes. In de ‘integrale bosreservaten’ wordt de groei en de ontwikkeling vrijgelaten, met als doel kennis te verwerven over spontane bosdynamiek. In de ‘gerichte bosreservaten’ wordt gestreefd naar het behoud of het tot stand brengen van natuurlijke bosgemeenschappen en van bijzondere bostypes. Bosreservaten vervullen daarmee zowel een wetenschappelijke als een ecologische functie.
Bespreking 

Eind 2017 bedroeg de oppervlakte bosreservaat 3186 ha. De oppervlakte bosreservaat is niet gewijzigd t.o.v. 2015.

Ongeveer 90% van de oppervlakte bosreservaat maakt deel uit van de speciale beschermingszones van het Natura 2000-netwerk.

De Beleidsnota Omgeving (2014-2019) vermeldt geen kwantitatieve oppervlaktedoelstellingen voor de bosreservaten.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback