Natuurtechnische ontsnippering van transportinfrastructuur

De indicator ‘natuurtechnische ontsnippering van transportinfrastructuur’ toont voor het onderdeel projectmatige ontsnipperingsmaatregelen (studies, projecten, sensibilisering) een stijgende trend in de periode 1994 tot 2005. Na 2006 was er een sterke terugval, gevolgd door een geleidelijke toename tot 2011. In 2012 is er opnieuw een lichte daling.
Bron: 
Dept. LNE - Informatie, Milieu-intergratie, Subsidies

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
• Deze indicator toont de uitvoering van ontsnipperingsacties (studies, projecten, sensibilisering) door het Team Milieu-Integratie Infrastructuur binnen departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Om het proces m.b.t. natuurtechnische ontsnippering te evalueren wordt ook het aantal personeelsleden dat deel uitmaakt van het Team Milieu-Integratie Infrastructuur, alsook de vastgelegde kredieten, in beschouwing genomen.
Bespreking 

In 2012 werden 5 studies, 8 projecten, en 1 sensibiliseringscampagne uitgewerkt, waarvoor resp. 164.000, 934.000, en 5.000 euro kredieten werden vastgelegd. Het Team Milieu-Integratie Infrastructuur telde 6 personeelsleden.

Op het gebied van projectmatige ontsnipperingsmaatregelen (studies, projecten, sensibilisering) was er op het terrein een stijgende trend in de periode 1994 tot 2005. In 2006 was er een sterke terugval, gevolgd door een geleidelijke maar beperkte toename tot 2011 en omwille van een kleiner aantal studies opnieuw een zeer lichte daling in 2012.

Sensibiliseringsacties, zoals cursussen m.b.t. ontsnippering, vormden bij de opstart van het team het belangrijkste aandeel. De studies hebben over de jaren aan belang gewonnen. Met betrekking tot de vastgelegde kredieten zien we dat er de laatste jaren een vrij stabiele, doch licht dalende trend is met betrekking tot de beschikbare middelen.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
Feedback