Ledenaantallen van natuurverenigingen

Sinds het begin van de tellingen in 1994, stijgt het aantal lidmaatschappen van natuurverenigingen in Vlaanderen nagenoeg elk jaar. In 2017 nam het aantal toe met ongeveer 7.508 lidmaatschappen. Eind 2017 zijn in totaal 255.500 mensen of gezinnen lid van een natuurvereniging.
Bron: 
Natuurverenigingen

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van de ledenaantallen van natuurverenigingen actief over heel Vlaanderen. Met natuurverenigingen bedoelen we organisaties die als bestaansreden biodiversiteitsbehoud hebben.
Bespreking 

In 2017 steeg het totaal aantal lidmaatschappen met 7.508 ten opzichte van het jaar ervoor. De toename is ongeveer gelijk aan die van 2016 (7.409 lidmaatschappen). In 2017 en 2016 was de jaarlijkse stijging echter minder sterk dan in 2015, 2014 en 2013 (toenames van 12.519, 17.344 en 11.725 lidmaatschappen).

Natuurpunt, WWF en Vogelbescherming Vlaanderen kregen nieuwe leden in 2017. Het aantal leden van Greenpeace en JNM ging licht achteruit. Natuurpunt is met 107.333 lidmaatschappen de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. WWF is de tweede grootste natuurvereniging met 73.647 leden, gevolgd door Greenpeace met 60.925 leden, Vogelbescherming Vlaanderen met 10.730 leden en JNM met 2.892 leden.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 1 EU 2020 biodiversiteitsstrategie: De achteruitgang in de status van alle onder natuurwetgeving van de EU vallende soorten en habitats tot staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken zodat tegen 2020, vergeleken met huidige beoordelingen: (i) 100 % meer habitatbeoordelingen en 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de habitatrichtlijn een verbeterde staat van instandhouding te geven; en (ii) uit 50 % meer soortenbeoordelingen in het kader van de vogelrichtlijn een veilige of verbeterde staat van instandhouding blijkt.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback