Gesaneerde vismigratieknelpunten (prioriteitsklasse 1)

Eind 2017 waren 27 van de 51 geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen gesaneerd.
Bron: 
VMM ; http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator toont het aantal opgeloste migratieknelpunten op de waterlopen van de strategische prioriteringskaart vismigratie.
Bespreking 

De BENELUX-beschikking vismigratie stelt dat 90% van de hindernissen van eerste prioriteit op deze prioriteringskaart voor 31 december 2015 weggewerkt moesten worden (fase 1 – MINA-plan 4 indicator 1) en de hindernissen van tweede prioriteit voor 31 december 2021 (fase 2 – MINA-plan 4 indicator 2).

Omdat de vismigratieknelpunten op een belangrijk deel van de waterlopen van tweede prioriteit nog niet geïnventariseerd zijn, kan de tweede indicator (fase 2) voorlopig niet berekend worden.

Het totale aantal knelpunten is veranderlijk omdat een knelpunt soms van nature verdwijnt of bij verder onderzoek geen knelpunt blijkt te zijn.

Het netwerk van waterlopen van eerste prioriteit is ongeveer 800 km lang. Hierop bevinden zich 51 vismigratieknelpunten, waarvan er 46 (90%) voor 31 december 2015 moesten weggewerkt zijn. Op 31 december 2017 waren in totaal 27 (53%) van deze knelpunten gesaneerd.Van de 35 meest prioritaire knelpunten van het palingbeheerplan zijn er 14 (40%) gesaneerd. Eind 2017 moesten dus nog 21 knelpunten van het palingbeheerplan opgelost worden. Om de doelstellingen voor 2021 te halen (alle knelpunten met prioriteit 1 en 2 gesaneerd) moeten er de komende 4 jaar nog 24 knelpunten van eerste en 100 van tweede prioriteit weggewerkt worden.
De uitbreiding van een aangepast spuibeheer op een aantal spuischuiven aan de kust en de geplande oplossing van het migratieknelpunt van het sluizencomplex in Merelbeke zal met name voor paling een positief effect hebben.

Fase 1 van de BENELUX-beschikking werd bijgevolg niet gehaald. Indien het huidige saneringstempo wordt aangehouden zullen de geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen van fase 2 waarschijnlijk pas na 2021 gesaneerd worden.
De belangrijkste obstakels zijn de onvoldoende budgetten, een te lage personeelscapaciteit en maatschappelijke hinderpalen.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback