Gesaneerde vismigratieknelpunten (prioriteitsklasse 1)

Eind 2018 waren 28 van de 51 geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen gesaneerd.
Bron: 
VMM ; http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van het aantal opgeloste migratieknelpunten uit prioriteitsklasse 1 van de strategische prioriteringskaart vismigratie.
Bespreking 

De BENELUX-beschikking vismigratie stelt dat 90% van de hindernissen van eerste prioriteit op deze prioriteringskaart voor 31 december 2015 weggewerkt moesten worden (fase 1) en de hindernissen van tweede prioriteit voor 31 december 2021 (fase 2).
De vismigratieknelpunten van tweede prioriteit zijn nog steeds niet volledig geïnventariseerd. Er worden echter bijkomende inspanningen geleverd om deze inventarisatie in 2020 rond te krijgen zodat ook deze knelpunten vanaf dan opgenomen kunnen worden in de indicator.
Het totale aantal knelpunten is veranderlijk omdat een knelpunt soms van nature verdwijnt of bij verder onderzoek geen knelpunt blijkt te zijn. Omgekeerd worden er nog steeds nieuwe vismigratieknelpunten waargenomen.
Het netwerk van waterlopen van eerste prioriteit is ongeveer 800 km lang. Hierop bevinden zich 51 prioritaire vismigratieknelpunten, waarvan er 46 (90%) voor 31 december 2015 moesten weggewerkt zijn. Hierin zijn de 35 prioritaire migratieknelpunten van het palingbeheerplan vervat. Op 31 december 2018 waren in totaal 28 (55%) van de knelpunten van fase 1 opgelost. Er werd in 2018 enkel een knelpunt van het palingbeheerplan gesaneerd. Eind 2018 moesten dus nog 20 knelpunten van het palingbeheerplan en drie andere knelpunten op waterlopen van eerste prioriteit opgelost worden.
De uitbreiding van een aangepast spuibeheer op een aantal spuischuiven aan de kust en de geplande oplossing van het migratieknelpunt van het sluizencomplex in Merelbeke zal met name voor paling een positief effect hebben. Gezien de precaire status van de Europese palingpopulatie is het oplossen van alle Vlaamse vismigratieknelpunten van het grootste belang.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback