Gesaneerde vismigratieknelpunten (prioriteitsklasse 1)

Eind 2019 waren 45 van de 65 geïnventariseerde vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen gesaneerd.
Bron: 
VMM ; http://vismigratie.vmm.be/vismigratie/

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van het aantal opgeloste migratieknelpunten uit prioriteitsklasse 1 van de strategische prioriteringskaart vismigratie.
Bespreking 

De BENELUX-beschikking vismigratie stelt dat 90% van de hindernissen van eerste prioriteit op deze prioriteringskaart voor 31 december 2015 weggewerkt moesten worden (fase 1) en de hindernissen van tweede prioriteit voor 31 december 2021 (fase 2).
Het totale aantal knelpunten is veranderlijk omdat een knelpunt soms van nature verdwijnt of bij verder onderzoek geen knelpunt blijkt te zijn. Omgekeerd worden er nog steeds nieuwe vismigratieknelpunten waargenomen. Deze indicator toont enkel de stand van zaken van de knelpunten met prioriteitsklasse 1.
De vismigratieknelpunten van tweede prioriteit zijn nog steeds niet op punt gesteld. Enerzijds zijn enkele waterlopen nog niet systematisch geïnventariseerd, anderzijds zijn eerder geïnventariseerde knelpunten inmiddels voorzien van een visdoorgang. Er worden echter bijkomende inspanningen geleverd om deze update in 2020 rond te krijgen. Daarnaast wordt de prioriteitenkaart herzien, waardoor een aantal knelpunten van prioriteit zullen wissen. De bedoeling is om vanaf volgend jaar ook de knelpunten van tweede prioriteit op te nemen in de indicator.
Het netwerk van waterlopen van eerste prioriteit is ongeveer 800 km lang. Hierop bevinden zich volgens de meest recente data 65 vismigratieknelpunten, waarvan er 58 (90%) voor 31 december 2015 moesten weggewerkt zijn. Eind 2019 zijn 45 (69%) van de knelpunten van fase 1 opgelost. Om de doelstellingen voor 2021 te halen (100% gesaneerd) moeten er de komende twee jaar nog 20 knelpunten van eerste prioriteit weggewerkt worden.
De uitbreiding van een aangepast spuibeheer op een aantal spuischuiven aan de kust en de geplande oplossing van het migratieknelpunt van het sluizencomplex in Merelbeke zal met name voor paling een positief effect hebben. Gezien de precaire status van de Europese palingpopulatie is het oplossen van alle Vlaamse vismigratieknelpunten van het grootste belang.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback