Bedreiging door uitheemse plantensoorten

Het aandeel uitheemse plantensoorten binnen de globale plantensamenstelling is sinds de jaren 70 verdubbeld van ongeveer 5 % tot bijna 10 % en dit aandeel neemt nog steeds toe.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, FLOWer vzw, Nationale Plantentuin van België

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van het aandeel aan uitheemse plantensoorten per km² ten opzichte van het totaal aantal soorten.
Bespreking 

Binnen de jaarlijks goed onderzochte hokken van 1 km² in Vlaanderen wordt het gemiddelde aantal inheemse soorten en het gemiddeld aantal uitheemse soorten berekend. Het percentage uitheemse soorten in de hokken geeft een idee van de algemene uitbreiding van uitheemse plantensoorten en bijgevolg ook een idee op de potentiële impact van deze soorten op de inheemse flora en fauna.

Het aandeel uitheemse plantensoorten binnen de globale plantensamenstelling is sinds de jaren 70 verdubbeld van ongeveer 5 % tot bijna 10 % en dit aandeel neemt nog steeds toe.

Het aandeel uitheemse plantensoorten binnen de globale plantensamenstelling blijft over heel Vlaanderen stijgen. Het stijgende internationale transport zorgt voor een permanente aanvoer van nieuwe plantensoorten. Dit gebeurt zowel bewust (vb. aanplant van uitheemse plantensoorten in tuinen en parken) als onbewust (vb. bij transport van granen en wol). Een deel daarvan slaagt erin zich te vestigen en breidt zich spontaan uit. Vaak wordt deze uitbreiding nog versterkt door transport van zaden of andere plantendelen binnen Vlaanderen met (vracht)wagens, treinen, landbouwvoertuigen of via kanalen en rivieren.

Op basis van een statistische analyse van de gegevens uit de periode 1972-2016 verwachten in 2020 een aandeel aan uitheemse planten tussen de 9,5% en 13%

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 5 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 zijn invasieve uitheemse soorten en hun introductiemechanismen in kaart gebracht en is de prioriteit ervan bepaald, worden prioritaire soorten in de hand gehouden of uitgeroeid en worden hun routes beheerd om de introductie en vestiging van nieuwe invasieve uitheemse soorten te voorkomen.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback