Algemene broedvogelindex

De bosvogels fluctueren in de periode 2007-2015 met de hoogste aantallen in 2012. De soorten van het landbouwgebied schommelden in de periode 2007-2012. Na een sterke daling in de periode 2013-2015, lijken de aantallen op een nieuw en lager niveau te stabiliseren. De generalisten hadden de hoogste index in de periode 2008-2013. Nadien zien we een stelmatige daling tot ongeveer het niveau van 2007.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De index van de algemene broedvogels beschrijft de trend van een selectie van algemene vogelsoorten sinds de start van het Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV)-meetnet in 2007. De index berekent de procentuele wijziging t.o.v. een referentiejaar. Er zijn drie categorieën: vogels van het landbouwgebied, vogels van het bosgebied en de generalisten (vogels die in diverse leefgebieden broeden). Elke indicator is gebaseerd op het geometrische gemiddelde van de indices van zijn afzonderlijke soorten.
Bespreking 

Sedert 2014 wordt de index enkel berekend op de data bekomen via het speciaal hiervoor ontworpen ABV-meetnet. Dit betekent dat de besproken trends betrekking hebben op de periode 2007-2019.
De bosvogels fluctueren in de periode 2007-2015 met de hoogste aantallen in 2012. Nadien zien we een daling. De sterkste wijziging is de daling met 7,8% (-12.4%; -3.0%) van 2012 naar 2018.
De soorten van het landbouwgebied schommelden in de periode 2007-2012. Na een sterke daling in de periode 2013-2015, lijken de aantallen op een nieuw en lager niveau te stabiliseren. Tussen de hoogste waarde in 2011 en de laagste in 2019 vinden we een sterke daling van 19% (-24%; -13%).
De generalisten hadden de hoogste index in de periode 2008-2013. Nadien zien we een stelmatige daling tot ongeveer het niveau van 2007. Tussen 2007 en 2012 zien we de sterkste wijziging: een sterke toename met 12,5%. De gemiddelde aantallen liggen in 2019 0.7% (-2.3%; +3,7%) hoger dan in 2007.
Voor de vogels van het landbouwgebied zien we niet significante schommelingen tot 2012, gevolgd door een achteruitgang tussen 2012 en 2014. Vanaf 2014 lijken de aantallen op een nieuw niveau te stabiliseren. De aantallen van 2014 zijn significant lager dan de aantallen in 2007.
De bosvogels gaan mogelijk geleidelijk achteruit sinds 2007. Momenteel is er evenwel geen statistisch significant verschil met 2007. Bijkomend onderzoek is nodig om na te gaan of er mogelijk een verschil is tussen standvogels en lange-afstandstrekkers in de bosgebieden.
Gebruikte classificatie van de wijzigingen en hun symbolen in de figuren:
++ ▲ sterke toename
+ ▸ toename
+~ ◓ matige toename
~ ◉ stabiel
-~ ◒ matige afname
- ◂ afname
-- ▼ sterke afname
?+ △ mogelijke toename
?- ▽ mogelijke afname
? ◇ onduidelijk

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 2 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd door groene infrastructuur op te zetten en ten minste 15 % van de aangetaste ecosystemen te herstellen.
  • PACT2020 15.1 Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio's aan.
  • SEBI 01 Abundance and distribution of selected species
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback