Aantal verkochte visverloven

De structurele daling van het aantal visverloven sinds de jaren ‘80 is gestopt. Het voorbije decennium blijft het aantal verkochte visverloven schommelen rond 60.000.
Bron: 
Databank visverloven Agentschap voor Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Wie in het Vlaams Gewest wil hengelen, moet in het bezit zijn van een vergunning: een visverlof. Er zijn drie soorten visverloven: • Jeugdvisverlof: voor kinderen tot en met 17 jaar om te vissen met één of twee hengels, overdag of ’ s nachts, vanaf de oever of anders dan vanaf de oever (bijvoorbeeld wadend vissen of vissen vanuit een boot). • Gewoon visverlof: om overdag te hengelen vanaf de oever met één of twee hengels. • Groot/speciaal visverlof: om te vissen vanaf de oever of anders dan vanaf de oever met één of twee hengels , zowel overdag als ‘s nachts. Dit visverlof is sinds 2019 het enige visverlof waarmee je aasvissen mag gebruiken of vissen mag meenemen voor consumptie (volgens de voorwaarden zoals bepaald in de visserijregelgeving). Daarnaast is er nog een vrijstelling van visverlof voor kinderen tot en met 17 jaar om overdag en vanaf de oever met één hengel te vissen. Deze indicator toont de evolutie van het aantal van de verschillende visverloven in Vlaanderen sinds 1980
Bespreking 

De verkoop van het speciale visverlof, dat onder meer recht geeft op nachtvissen, wadend vissen of bootvisserij, kent sinds 2003 een gestage toename.
Deze toename lijkt de dalende trend van het totaal aantal visverloven sinds de jaren 80 te stoppen. Het voorbije decennium blijft het aantal visverloven schommelen rond 60.000.
In 2007 werd het jeugdvisverlof gratis gemaakt. Dit verklaart wellicht de stijging van het aantal jeugdvisverloven in dat jaar. De voorbije jaren schommelde het aantal jeugdhengelaars rond 6.000. In 2019 wijzigde een en ander voor jeugdvissers. Tot en met 2018 was er een vrijstelling van visverlof voor kinderen tot en met 14 jaar om met één hengel te vissen mits begeleiding van één van hun ouders; om zonder begeleiding te vissen met één hengel hadden kinderen tot en met 14 jaar een gratis visverlof nodig. Vanaf 2019 geldt een vrijstelling van visverlof voor kinderen tot en met 17 jaar om met één hengel te vissen; daarnaast is er ook een jeugdvisverlof van € 5 waarmee kinderen tot en met 17 jaar met twee hengels mogen vissen. De nieuwe vrijstellingregeling voor kinderen tot en met 17 jaar en het betalend maken van het jeugvisverlof verklaart de daling in het aantal jeugdvisverloven.
Het aantal speciale visverloven nam in 2019 omdat voortaan een groot visverlof vereist is om aasvissen te gebruiken en om vis mee te nemen voor consumptie. Het aantal gewone visverloven nam dan weer af in 2019 ten opzichte van 2018.
De visverloven zijn verkrijgbaar in de postkantoren en online via de website www.visverlof.be.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback