Aantal verkochte visverloven

De structurele daling van het aantal visverloven sinds de jaren ‘80 is gestopt. Het voorbije decennium blijft het aantal verkochte visverloven schommelen rond 60.000.
Bron: 
Databank visverloven Agentschap voor Natuur en Bos

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Wie in het Vlaams Gewest wil hengelen, moet in het bezit zijn van een vergunning: een visverlof. Er zijn drie soorten visverloven: • Jeugdvisverlof: verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar om te vissen met 1 hengel, zij moeten elke gevangen vis onmiddellijk vrijlaten in het water van herkomst. • Gewoon visverlof: om te hengelen vanaf de oever met één of twee hengels, of vanop een steiger of plateau, verankerd of verbonden met de oever. • Groot/speciaal visverlof: om te vissen anders dan vanaf de oever met één of twee hengels (bijvoorbeeld wadend vissen of vissen vanuit een boot) of voor nachtvisserij. Deze indicator toont de evolutie in de verkoop van de verschillende soorten visverloven in Vlaanderen sinds 1980.
Bespreking 

De verkoop van het speciale visverlof, dat onder meer recht geeft op nachtvissen, wadend vissen of bootvisserij, kent sinds 2003 een gestage toename.

Vanaf 2007 werd het jeugdvisverlof gratis gemaakt. Dit kan wellicht de verdubbeling van het aantal jeugdvisverloven verklaren. De voorbije jaren schommelt het aantal jeugdhengelaars rond 6.000.

Deze toename stopte ook de daling van het totaal aantal hengelaars op openbaar water. De dalende trend van het aantal visverloven sinds de jaren 80 lijkt dus gekeerd. Het voorbije decennium blijft het aantal visverloven schommelen rond 60.000.

Een aantal maatregelen, zoals de wijziging van het visserijbesluit in 2013, waardoor er extra hengelmogelijkheden kwamen voor de hengelaars, liggen hiervan waarschijnlijk aan de basis.

De visverloven zijn buiten de postkantoren sinds 2010 ook online verkrijgbaar via de website www.visverlof.be.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback