Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Aantal rosse stekelstaarten in Vlaanderen.

Tijdens de mid-maandelijkse watervogeltellingen in de winter van 2014-2015 werden in Vlaanderen maximaal 12 verschillende vogels (oktober) geteld verspreid over 11 gebieden. Op basis van losse waarnemingen werd een maandmaximum (eveneens in oktober) van 17 waargenomen dieren berekend verspreid over 10 gebieden. In Vlaanderen zijn momenteel naar schatting 10-15 exemplaren aanwezig. In 2014 werd één succesvol broedpaar vastgesteld in Veurne, een aantal van deze vogels werd succesvol bestreden.
Bron: 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), watervogeldatabank

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De indicator toont het aantal overwinterende rosse stekelstaarten in Vlaanderen sinds 1979 berekend op basis van de midmaandelijkse watervogeltellingen (tellingen oktober-maart) en het maandmaximum van het aantal waargenomen vogels in Vlaanderen. Dat maandmaximum wordt berekend als de som van de maxima per maand en per gebied. Daarnaast geven we ook een overzicht van het aantal bestreden vogels.
Bespreking 

Tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen in de winter van 2014-2015 werden in Vlaanderen maximaal 13 verschillende vogels (oktober) geteld, verspreid over 12 gebieden. Op basis van losse waarnemingen werd een maandmaximum (eveneens in oktober) van 17 waargenomen dieren berekend, verspreid over tien gebieden*. In Vlaanderen zijn anno 2015 naar schatting 10-15 exemplaren aanwezig. In 2015 werden geen broedgevallen vastgesteld. De aanwezigheid van in het wild levende uitheemse rosse stekelstaarten vormt een bedreiging voor de instandhouding van de bedreigde inheemse witkopeend. (Munoz-Fuentes et al. 2006, 2007; Rhymer & Simberloff, 1996; Kumschick & Nentwig, 2010).

In de periode 2009-2015 werden in Vlaanderen in totaal een 30-tal volwassen en een 20-tal juveniele vogels/pulli bestreden via afschot. Er werden ook enkele verzwakte vogels weggevangen die vermoedelijk uit kweek afkomstig waren. Deze acties worden in 2016 verdergezet. Het doel van de Conventie van Bern, het uitroeien van de rosse stekelstaart in het wild in Europa en Noord-Afrika tegen 2015 (Hughes 2006, Cranswick & Hall 2010), is dus niet gehaald.

De verwachting is dat het aantal rosse stekelstaarten in Vlaanderen zal afnemen.

Beleidsdoelen 
  • Streefdoel 5 EU 2020 biodiversiteitsstrategie:Tegen 2020 zijn invasieve uitheemse soorten en hun introductiemechanismen in kaart gebracht en is de prioriteit ervan bepaald, worden prioritaire soorten in de hand gehouden of uitgeroeid en worden hun routes beheerd om de introductie en vestiging van nieuwe invasieve uitheemse soorten te voorkomen.
  • Lange termijndoelstelling MINA-plan 4 :Bewaren van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen: aantal bijkomende exoten.
Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2017. Aantal rosse stekelstaarten in Vlaanderen.. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 09-06-2017).
Feedback