Aantal actieve jagers

Het aantal actieve jagers in Vlaanderen kent een daling sinds de start van de indicator (jachtseizoen 1994-1995) met een dieptepunt in het jachtseizoen 2004-2005. Sinds het jachtseizoen 2006-2007 blijft het aantal jagers relatief constant en bedraagt dit ongeveer 13.000 jagers.
Bron: 
ANB

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
Deze indicator toont de evolutie van het aantal actieve jagers. Om te mogen jagen in Vlaanderen gedurende een jachtseizoen (juli-juni) dient men te beschikken over een jachtverlof (geldig op alle dagen of enkel op zondag) of een jachtvergunning waarmee men kan jagen op uitnodiging van iemand die een jachtverlof heeft (geldig op 5 vooraf bepaalde dagen). Het aantal jachtverloven en jachtvergunningen geeft een beeld van het aantal actieve jagers per jachtseizoen.
Bespreking 

Het aantal actieve jagers vormt ook een indicator voor de culturele ecosysteemdienst jacht die geboden wordt door het buitengebied.
Sinds de start van de indicator in het jachtseizoen van 1994-1995 daalt het aantal actieve jagers in Vlaanderen tot een dieptepunt in het jachtseizoen van 2004-2005. Gedurende deze periode kent het aantal jachtvergunningen in Wallonië een sterke toename. Vermoedelijk gaat een aantal actieve jagers niet langer jagen in Vlaanderen maar in Wallonië en vormt dit een mogelijke verklaring voor de daling in het aantal actieve jagers in Vlaanderen.
Sinds het jachtseizoen 2006-2007 blijft het aantal jagers relatief constant. Het aantal jachtverloven en jachtvergunningen schommelt sindsdien rond 13.000.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
jaarlijks
Feedback