Aanbevolen herkomsten van bomen en struiken in Vlaanderen

Er worden in Vlaanderen steeds meer autochtone herkomsten van inheemse soorten gepromoot. Hierin is de grootste stijging van deze indicator te merken. Bosbouwkundig waardevolle herkomsten zijn reeds langer aanwezig op de Vlaamse markt, waardoor hierin geen duidelijke verandering aanwezig is.
Bron: 
INBO

Horizontal Tabs

Algemeen
Definitie 
De lijst van aanbevolen herkomsten is een belangrijk beleidsinstrument dat het gebruik van bosplantsoen in Vlaanderen stuurt via subsidies. Ze bevat enkel officieel erkende herkomsten: • autochtone herkomsten. Doel: behoud van lokale genetische diversiteit. Meestal geen economische relevantie (struiksoorten) of economische kwaliteit niet gekend (boomsoorten). => categorie ‘van bekende origine’. • herkomsten die potentieel economisch kwaliteitsvol plantsoen opleveren. => categorie ‘geselecteerd’. In uitzonderlijke gevallen autochtone.
Bespreking 

In het licht van de klimaatwijziging is het bij bosregeneratie van belang een hoge genetische diversiteit na te streven met een zo goed mogelijk adaptatievermogen. De lijst van aanbevolen herkomsten is hierbij een belangrijk beleidsinstrument. Hoe groter de keuze aan aangepast bosplantsoen, hoe beter. Naar standplaatsgeschiktheid en adaptatievermogen wordt voorkeur verleend aan inheemse soorten en autochtone herkomsten. Er is dan ook vooral een stijgende trend te zien in het aantal aangeboden autochtone herkomsten, met vooral een voorkeur voor de zaadboomgaarden die qua genetische diversiteit een weerspiegeling nastreven van het volledige herkomstgebied waaruit het moedermateriaal afkomstig is. Voor economisch belangrijke boomsoorten is bijkomend onderzoek gewenst naar de bosbouwkundige waarde van autochtone herkomsten. Gezien klimaatwijziging ook hybridisatie in de hand kan werken, is soortzuiverheid eveneens een belangrijk onderzoeksonderwerp.

Technische toeliching
Updatefrequentie 
4-jaarlijks
Referentie 
Natuurindicatoren, 2018. Aanbevolen herkomsten van bomen en struiken in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
www.natuurindicatoren.be (versie van 19-01-2018).
Feedback