Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Natuurindicator in de kijker: ‘percentage beschadigde bosbomen’ (NB 05-18)

De indicator ‘aandeel beschadigde bomen’ vertelt ons hoeveel bomen een matige tot zwakke conditie vertonen. Beschadigde  bomen hebben meer dan 25 % blad- of naaldverlies. In de zomer van 2017 beoordeelde het INBO de gezondheidstoestand van 1538 bomen op 71 meetpunten van het bosvitaliteitsmeetnet.

Ongeveer een vijfde van de bomen in de inventaris is beschadigd (21,1 %). De Corsicaanse den is de naaldboomsoort met het hoogste percentage beschadigde bomen (35,1 %). Bij de loofbomen heeft de zomereik de zwakste kroonconditie, samen met de ‘overige loofboomsoorten’ (respectievelijk 24,8 % en 31,0 % beschadigd). Tal van factoren bepalen de gezondheidstoestand. Niet alleen ziekten en aantastingen, maar ook weersomstandigheden, luchtverontreiniging, bodemtoestand, beheer… spelen een rol.

Ten opzichte van 2016 is er een lichte achteruitgang. Enkel bij beuk zien we een beduidende verbetering. Zomereik, Amerikaanse eik en grove den vertonen een significant stijgend bladverlies en een toename van het aandeel beschadigde bomen. Voor het vijfde jaar op rij sterven er zomereiken in het meetnet. Ook elders in Vlaanderen en in de ons omliggende regio’s worden vitaliteitsproblemen bij eik vastgesteld.

Tussen 1995 en 2017 stellen we voor het totaal van alle bomen in de meetpunten geen significante trend van het bladverlies vast. De meeste loofboomsoorten vertonen op die termijn geen beduidende verbetering van de gezondheidstoestand, terwijl er op lange termijn wel een betekenisvolle positieve evolutie voor grove den en het totaal van alle naaldbomen is.

Geert Sioen, Heidi Demolder

>> Naar de indicator

Meer lezen? Sioen G., Verschelde P., Roskams P. (2018). Bosvitaliteitsinventaris 2017. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (41). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: 10.21436/inbor.14178308

Feedback