Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Natuurindicator in de kijker: percentage beschadigde bosbomen (NB 03/16)

Het INBO voert jaarlijks een bosvitaliteitsinventaris uit. Hieruit blijkt dat in 2015 21,5% van de bosbomen in Vlaanderen  beschadigd was.  Beschadigd wil zeggen dat de boom meer dan 25% bladverlies vertoont. Het bladverlies kan vrij plots gebeuren (bv. door bladvraat) of het gevolg zijn van jarenlange aftakeling (kroonsterfte). De oorzaken van vitaliteitsverlies zijn biotisch (schimmels, insecten…) of abiotisch (luchtverontreiniging, weersomstandigheden, standplaatsfactoren…). Ook het terreinbeheer kan schade veroorzaken.

Het aandeel beschadigde bomen is hoger dan gemiddeld bij zomereik, Corsicaanse den en de categorie ‘overige loofboomsoorten’, waarvan o.a. zwarte els, es en ruwe berk deel uitmaken.
Het percentage beschadigde bomen neemt licht toe in vergelijking met de voorgaande jaren (20,8% in 2013 en 21,1% in 2014).

Heidi Demolder , Geert Sioen

Grafiek aantal beschadigde bosbomen

Meer info:

Feedback