Missie en Visie van het INBO

Missie

Het INBO geeft inzicht in natuur en bos via kwaliteitsvol onderzoek en onderbouwt zo beleid voor een duurzame samenleving.

Visie

Het INBO wil het eerste aanspreekpunt zijn in Vlaanderen om het beleid en de uitvoering hiervan te ondersteunen met biodiversiteitgerelateerd onderzoek en doet dit in overleg met partners uit maatschappij, wetenschap en beleid.

 

Feedback