Migratie- en paaiactiviteiten van de fint in de Zeeschelde (NB 07-17)

Na een lange periode van afwezigheid zien we sinds 2007 weer volwassen finten in de Zeeschelde. In 2009 wees de vangst van een juveniel exemplaar op voortplanting. Dat werd in 2014 bevestigd door het horen en zien van paaigedrag in het ruime gebied tussen de monding van de Rupel en Baasrode.

In de lente verlaat de volwassen fint (of meivis) de voedselgronden in de Noordzee om te paaien in het zoete gedeelte van de rivieren. Omdat het een Europees beschermde soort is, is het van belang om het migratiepatroon en paaigedrag te bestuderen. Deze kennis moet helpen om doeltreffende beschermingsmaatregelen op te stellen om het voortplantingssucces van de fint te verhogen.

We volgen de vismigratie onder andere via telemetrie, waarbij normaal gezien een zender in de vis ingeplant wordt en een stationair ontvangstation het signaal opvangt. Omdat fint een heel gevoelige soort is, brengen we de zender uitwendig aan - een door INBO verfijnde methode. Dit gebeurde een eerste keer in 2015. Het plaatsen van de zender duurt minder dan drie minuten om de dieren zo weinig mogelijk stress te bezorgen. Doordat de zender tegen het lichaam van de vis is geplaatst, ondervindt de fint vermoedelijk weinig hinder bij het zwemmen.

Acht volwassen finten kregen een zender om:

  • Eén fint werd nooit gedetecteerd.
  • Twee andere exemplaren bleven gedurende de hele studie (de batterij van de zender gaat tot 150 dagen mee) ter hoogte van een ontvangstation.
  • Van vijf individuen verzamelden we mooie gedragsgegevens: ze werden tussen 22 april en 28 juni 2015 op 39 ontvangstations gedetecteerd. De meest stroomopwaartse detectie van een fint was 110 km van de monding van de Schelde. De meest tot de verbeelding sprekende observaties waren deze van twee individuen die tijdens het paaiseizoen de Schelde verlieten, tot Nieuwpoort en Koksijde zwommen om daarna terug te keren naar het zoete gedeelte van de Schelde.

 

Jan Breine, Ine Pauwels, Pieterjan Verhelst

kaartje met de detectiestations voor de zenders

De ontvangstations (driehoekjes) werden op strategisch belangrijke plaatsen bevestigd zodat de mogelijkheid van detectie van de vissen maximaal is.Op de rode driehoekjes werden finten gedetecteerd, op de blauwe niet.
 

Feedback