Meer informatie

Inleiding
Ontstaan | Belang | Boek & Ecopedia | Karteringseenheden | Evaluatie | Fauna-arcering | Versies |
Beschikbaarheid | Meer lezen… | Handleiding & veldsleutels | Campagne 2018-19

Een samenvattende folder over de Biologische Waarderingskaart (wat, waarom, gebruik,...) kan u downloaden.

U kan ook het integrale BWK boek downloaden: Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De Biologische Waarderingskaart.Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.M.2011.1, Brussel. 416 p. (opgelet: omvangrijk bestand, 133 MByte)

Uitgebreidere informatie over de karteringseenheden is te vinden in:

>>Meer informatie bij het digitale bestand BWK-Habitatkaart uitgave 2016

>> Meer informatie over de fauna-arceringen

Meer informatie over de afzonderlijke kaartblokken:

Voor enkele kaartblokken is er een uitgebreide, streekgebonden landschapsecologische analyse voor handen:

Kaartbladen BWK

Feedback