Van 14 tem 19 december 2017 verhuist INBO Brussel naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel.

Meer informatie

Een samenvattende folder over de Biologische Waarderingskaart (wat, waarom, gebruik,...) kan u downloaden of gratis aanvragen door een mail te sturen naar bwk@inbo.be.

Uitgebreidere informatie over de karteringseenheden is te vinden in:

>>Meer informatie bij het digitale bestand BWK-Habitatkaart uitgave 2016

>> Meer informatie over de fauna-arceringen

Meer informatie over de afzonderlijke kaartblokken:

Voor enkele kaartblokken is er een uitgebreide, streekgebonden landschapsecologische analyse voor handen:

Kaartbladen BWK

Feedback