Meer dan 20 jaar Rode Lijsten in Vlaanderen (NB 05-17)

Rode Lijsten geven aan hoe groot de kans is dat een soort in Vlaanderen in de nabije toekomst zal uitsterven. Sinds 1994 werden in Vlaanderen al 31 Rode Lijsten gemaakt: de eerste in 1994 (zoogdieren) en de meest recente in 2016 (broedvogels). In de beginjaren werden deze lijsten opgemaakt met eigen Rode-Lijstcategorieën en -criteria, maar sinds 2011 gebruiken we hiervoor de internationale standaarden van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Het INBO staat in de voor de validatie van de lijsten: we controleren of ze gemaakt zijn met voldoende gegevens en of de criteria juist toegepast werden. Vervolgens stelt de minister de lijsten officieel vast en worden ze gepubliceerd in het Staatsblad.

In totaal werden al bijna 5.400 soorten onderworpen aan een Rode-Lijstevaluatie. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, herwerkten we de webpagina over Rode Lijsten. Het doorzoeken van alle tot vandaag gepubliceerde Rode Lijsten kan nu op basis van allerhande filters (taxonomische groep, bedreigingscategorie, gevalideerd of niet ...). De bekomen resultaten kan je eenvoudig downloaden voor verder gebruik.

Over al de soortgroepen heen is 8 % van de soorten regionaal uitgestorven. Ongeveer een kwart is in mindere of meerdere mate in gevaar (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar) en iets meer dan 40 % is momenteel niet in gevaar (Figuur 1).

Dirk Maes, Filiep T’jollyn & Koen Van Muylem

Globale verdeling Rode-Lijstsoorten in Vlaanderen

Figuur 1  -  Percentage soorten (n = 5093) in de verschillende Rode-Lijstcategorieën. RE = Regionaal uitgestorven, CR = Ernstig bedreigd, EN = Bedreigd, VU = Kwetsbaar, NT = Bijna in gevaar, LC = Momenteel niet in gevaar, DD = Onvoldoende data.

 

Feedback