Lokale betrokkenheid belangrijk voor realisatie van stadsbossen in Vlaanderen (JB-14)

In een pas verschenen internationaal boek over de politieke ecologie van stadsbossen staat een hoofdstuk waarin de recente ontwikkeling in het Vlaamse discours wordt beschreven. Anders dan in andere landen, voert het huidige stadsbosconcept terug naar een lange politieke strijd om aandacht voor en uitbreiding van bossen in Vlaanderen. In de jaren tachtig werd een wervende verhaallijn gecreëerd: Het bos heeft vele functies (economisch, ecologisch, sociaal, enz.) maar om die functies te kunnen vervullen is de bosoppervlakte ontoereikend, dus is bosuitbreiding dringend nodig. Omdat het bos zijn meeste functies kon vervullen bij steden, kwam men al snel bij stadsbossen uit. 

Er wordt nu nog vaak teruggegrepen naar die initiële verhaallijn, zij het met een actualisatie van de bosfuncties, zoals de nadruk op klimaatregeling en volksgezondheid. De betrokkenheid van natuurorganisaties is ook gegroeid. Voorts is het opvallend dat niet zozeer het bos maar wel de mens en zijn behoeften centraal komen te staan (bv. de campagne “een bos voor iedereen”). Kortom, men kijkt nu meer vanuit de stad naar het bos dan omgekeerd.

Tegelijk wint een nieuwe verhaallijn aan kracht. Nu de nood aan stadsbos algemeen wordt erkend wordt er meer toegespitst op implementatie. In dit verhaal staat het falen in de realisatie van ambities centraal. Er wordt teruggegrepen naar numerieke doelen en de evaluatie ervan op het Vlaams niveau, bv. gebruik makend van de “Boswijzer”. De keerzijde is dat tegelijk en opnieuw lokale betrokkenheid mogelijk onvoldoende aandacht krijgt, en daar zit uiteindelijk de kracht om stadsbossen te realiseren in concrete projecten. Ook in het verleden verliep de realisatie vaak moeizaam omdat het stadsbosidee en de Vlaamse hectaredoelstellingen de lokale gemeenschap niet konden aanspreken.

Ann Van Herzele

Meer lezen? Van Herzele A. (2015).  A genealogy of urban forest discourse in Flanders. In Sandberg L.A., Bardekjian A., Butt S. (Eds.) Urban forests, trees, and greenspace: A political ecology perspective. Earthscan/Routledge, London and New York.

 

Feedback