Kuilen in de Zeeschelde (NB 03-19)

De Zeeschelde is het deel van de Schelde dat onder invloed van het getij staat. Sinds 2012 vissen we er met de ankerkuil (*) op vier plaatsen: Doel, Antwerpen bij de Kennedytunnel, Steendorp en Branst.

Met de ankerkuil vingen we sinds 2012 al 67 soorten waaronder de zeldzame zeeprik, houting en griet. Daarbij ook nieuwe exotische soorten zoals de naakte grondel, de targetbaars, de reuzenkapiteinvis en de bruine garnaal.

We konden de exponentiële toename van spiering (‘komkommervis’) vaststellen. Deze soort is nu wel over zijn toppunt heen. Daarnaast is er de terugkeer van de fint of meivis. Deze bijna uitgestorven soort paait opnieuw in het zoetwatergedeelte van de Zeeschelde, maar niet altijd met succes: we vangen na de paaitijd niet altijd jonge finten.

De laatste jaren stellen we ook vast dat mariene soorten zoals zeebaars, haring en sprot ver de rivier opzwemmen tot in het zoetwatergedeelte. Ze volgen de grijze garnalen en steurgarnalen die ook zover stroomopwaarts worden gevangen.

Met de ankerkuil kunnen we ook densiteiten van vissen bepalen. We stelden vast dat de densiteit niet alleen beïnvloed wordt door de saliniteit (zoutgehalte) van het water, maar ook door de periode van het jaar. We hopen dat we een verklaring voor deze temporele verschillen kunnen vinden.

Jan Breine

(*) Een ankerkuil bestaat uit een langgerekt, trechtervormig net dat bij sterk stromend water zowel bij eb als vloed voor anker wordt gelegd. Het net wordt opengehouden door een frame en vanaf een boot bediend. De stroming houdt de gevangen vissen in het net. Met de ankerkuil vangen we niet alleen meer vis, maar ook andere soorten dan met de schietfuiken. De resultaten van beide methodes zijn aanvullend en geven dus een vollediger beeld van de dynamische visgemeenschap in de Zeeschelde.

Meer lezen: J. Breine, L. Galle, I. Lambeens, Y. Maes, T. Terrie en G. Van Thuyne (2019). Monitoring van de visgemeenschap in het Zeeschelde-estuarium. Ankerkuilcampagnes 2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (7). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Feedback