Klonenmengsel van Europese zwarte populier, een plant van hier (NB 07-20)

De Europese zwarte populier is ongetwijfeld de meest zeldzame inheemse boomsoort in Vlaanderen. De soort kwam vroeger veel voor op de oevers van grote rivieren. In de loop van de 18e en 19e eeuw werden de rivieren rechtgetrokken, verdwenen natuurlijke oevers en werden de inheemse populieren vervangen door cultuurpopulieren voor houtproductie.

De Europese zwarte populieren die nu nog in België voorkomen, vertegenwoordigen slechts een handvol genetisch verschillende exemplaren. Deze laatste relicten worden bewaard in de levende collectie van het INBO.

Uit deze collectie selecteerden we 15 genetisch verschillende klonen als uitgangsmateriaal voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal zonder kwekersrechten onder de categorie ‘gekeurd’. Het klonenmengsel bevat mannelijke en vrouwelijke exemplaren afkomstig uit de valleien van de Maas, Dender, IJzer, Dijle en Schelde. Plantsoen van dit klonenmengsel is binnenkort beschikbaar onder de naam ‘Belgica 01’ bij enkele Vlaamse kwekers van bosplantsoen.

Door het aanbieden van dit plantsoen onder het label ‘Plant van hier’ wordt het genetisch materiaal van deze relicten verder beschermd. Het is geschikt voor kleinschalige landschaps- en natuurontwikkelingsprojecten. De aanplant zal bijdragen tot het behoud van het genetisch materiaal en de overleving van de soort in Vlaanderen.

Voor grootschalige herstel- en herintroductieprojecten van soortenrijke ooibossen met zwarte populier, raden we aan om naast plantsoen van dit klonenmengsel de genetische variatie nog verder uit te breiden met klonenmengsels van Nederlandse en/of Franse autochtone herkomsten. Dit kan met de autochtone Nederlandse herkomst ‘Roggebotzand’ of de Franse herkomsten ‘Seine’ en ‘Rijn’.

An Vanden Broeck

>> Meer informatie over de zwarte populier vindt u op de website.
 

Feedback