Klimaatwijziging verandert natuur (NB 12/15)

De klimaatverandering zal in de nabije toekomst niet alleen steeds meer impact hebben op ons dagelijks leven, ze zal ook belangrijke repercussies hebben op bos en natuur in Vlaanderen. Het INBO voerde op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos een literatuurstudie uit.

Om in de toekomst weerstand te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatwijziging en de Natura2000 doelstellingen te halen heeft Vlaanderen grotere en/of beter verbonden natuurgebieden nodig.

Enkele belangrijke bevindingen zijn:

  • Als gevolg van de verwachte klimaatverandering zal de zeespiegel verder stijgen en ontstaat een verhoogd overstromingsrisico.
  • Door verhoogde temperaturen zullen temperatuurgebonden activiteiten, zoals het botten van bomen, het uitsluipen van insecten of de paddentrek, vroeger in de lente plaatsvinden. Uit een onderzoek in Vlaanderen bij 15 trekvogels blijkt dat het gemiddelde van de eerste aankomstdatum tussen 1985 en 2004 vervroegd is met 7,63 dagen.
  • Het verspreidingsgebied van soorten zal veranderen als de klimatologische omstandigheden niet meer voldoen. Klimaatverandering kan ook aanleiding geven tot een verhoogde impact van uitheemse soorten, inclusief ziekteverwekkers.
  • Veel fysiologische processen in planten hebben bepaalde optima wat betreft temperatuur en (lucht)vochtigheid. Klimaatwijzigingen zullen deze processen op directe wijze beïnvloeden. Zo kan de combinatie van hoge dagtemperaturen en een lage waterbeschikbaarheid resulteren in een afname van de groei.
  • Klimaatverandering kan leiden tot een versterking van reeds bestaande milieudrukken, zoals bodemverzuring, vermesting, dalende grondwaterstanden en watervervuiling;

 

In deze studie wordt ook een overzicht gegeven van de gevoeligheid voor klimaatverandering en de gevolgen voor de belangrijkste ecosystemen in Vlaanderen. We bekijken ook drie contrasterende landschapsvensters (Blankaart, Dijle-Laan-IJse, Hoge Kempen) in detail.

Adaptatiescenario’s, met name hoe en in welke mate met klimaateffecten kan worden omgegaan via aangepast beheer, worden behandeld in een parallelstudie van Demey et al. (UGent, 2015).

Beatrijs Van der Aa, Peter Roskams

Meer lezen?  Van der Aa B., Vriens L., Van Kerckvoorde A., De Becker P., Roskams P., De Bruyn L., Denys L., Mergeay J., Raman M., Van den Bergh E., Wouters J., Hoffmann M. (2015). Effecten van klimaatverandering op natuur en bos. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.9952476). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel

Feedback