Kleine mantelmeeuwen mijden Thorntonbank (NB 10/18)

Sinds de zomer van 2013 zijn alle 54 windturbines van de Thorntonbank voor de kust van Zeebrugge operationeel. De verwachting was dat de aanwezigheid van deze windmolens een effect zou hebben op de meeuwen in het gebied. Om dit na te gaan analyseerden we de GPS-gegevens van kleine mantelmeeuwen die werden gevangen en gezenderd in de kolonies van Oostende en Zeebrugge.

Het onderzoek toonde aan dat kleine mantelmeeuwen heel wat meer tijd spenderen op de funderingen van de turbines langs de rand van het park in vergelijking met turbines binnen in het park. Ook vliegende vogels vind je veel minder in het centrum van het windpark, en steeds meer tot 2 kilometer buiten de grenzen van het park. Ook bleek dat kleine mantelmeeuwen zich minder tussen de turbines begeven bij toenemende wind.

De resultaten van de studie illustreren dat het gedrag van kleine mantelmeeuwen in en rond offshore windparken kan wijzigen naargelang het tijdstip en de plaats binnen de parken. Een beter inzicht in dat gedrag kan van groot belang kan zijn voor het verfijnen van aanvaringsmodellen. Dergelijke modellen kunnen helpen om het aantal aanvaringsslachtoffers in toekomstige windparken te beperken.

Nicolas Vanermen

Meer lezen? Vanermen N., Courtens W., Daelemans R., Van de walle M., Verstraete H. & Stienen E.W.M. (2018). Seabird monitoring at the Thornton Bank offshore wind farm - Lesser black-backed gull distribution in and around the wind farm using GPS logger data. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (69). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel

 

Feedback