Kennisagenda geeft prioriteiten aan voor bosonderzoek (NB 03-19)

Het Bossymposium van 12 mei 2017 heeft een concreet resultaat opgeleverd namelijk een kennisagenda die de prioriteiten voor het bosonderzoek van de toekomst aangeeft.

Om de kennisagenda te realiseren, worden twee overlegstructuren opgericht: een gebruikersplatform, waar onderzoekers en stakeholders verder in dialoog gaan om de prioriteiten te verfijnen, en een onderzoekersplatform, waar de onderzoekers afstemmen over de aanpak van het onderzoek. De kennisagenda vormt de leidraad voor de werking van de platformen. Het INBO zal de platformen coördineren.

De bedoeling van het Bossymposium was om met alle betrokken partners na te denken over de toekomst van het bosonderzoek in Vlaanderen. Samen met de universiteiten bracht het INBO de bestaande onderzoeksprogramma’s in kaart. Daarna organiseerde het INBO drie workshops waar beleid, middenveld en wetenschap nadachten over uitdagingen en prioriteiten voor het bosonderzoek in Vlaanderen.

Op het symposium, met 150 deelnemers uit verschillende sectoren, werd een overzicht gegeven van bestaand en toekomstig onderzoek. Daarna konden de deelnemers in een interactieve oefening zelf aangeven welke prioriteiten zij zagen voor het bosonderzoek.

Het INBO verwerkte samen met de betrokken onderzoekers van Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en KU Leuven de resultaten van het hele traject tot een kennisagenda. Het rapport werd voorgelegd aan de andere stakeholders uit beleid en middenveld en de verdere stappen werden met hen afgestemd in een laatste workshop. Dit voorjaar gaan de platformen aan de slag met de kennisagenda.

Sandra Van Waeyenberge en Gerald Louette

Meer lezen:

 

Feedback