Juchtleerkever

De juchtleerkever (Osmoderma Eremita) en de grote heldenboktor zijn net als het vliegend hert beschermd door de Europese habitatrichtlijn maar komen vermoedelijk in Vlaanderen niet meer voor.

Herkenning

Deze 2,5 tot 3 cm grote bruine zeer plompe kever is moeilijk met een andere kever te verwarren. De dekschilden zijn niet glad zoals bij bv. vliegend hert of neushoornkever maar onregelmatig gegroefd, wel glanzend. Deze kever heeft geen vlekken op de dekschilden zoals de verwante en iets kleinere Gnorimus-soorten. De mannetjes scheiden een geur af die aan juchtleer (vergelijkbaar met zeemvel) doet denken. De mannetjes hebben een duidelijke langsgroef op het halsschild.

Ook uitwerpselen, verpoppingscoccons en restanten (poten, dekschilden) die gevonden worden in een holle boom kunnen, mits enige kennis, soortspecifiek herkend worden.

Ecologie

Deze kever leeft in grote holtes in hoogstambomen, knotwilgen (en andere knotbomen) en andere loofbomen. De soort komt vooral op plaatsen voor waar er nog een intact netwerk is van voldoende en geschikte holle bomen. Larven leven meerdere jaren in het vermolmde hout in de holte. De cocon is groot en hard en sterk gelijkend op deze van gouden torren maar veel groter. Volwassen kevers verlaten de holte vaak niet, zodat de aanwezigheid van deze soort vaak onopgemerkt blijft. Kevers die de holte toch verlaten, leggen maar kleine afstanden af en vliegen bij valavond, uitzonderlijk ook in de volle zon.

Verspreiding

Deze kever is overal in Europa zeer zeldzaam geworden en is daarom beschermd als prioritaire habitatrichtlijnsoort. In Vlaanderen is de soort vroeger gevonden op verschillende plaatsen in Limburg (voornamelijk in hoogstamboomgaarden in Haspengouw) en is er ook één oude vindplaats uit de Vlaamse Ardennen bekend. Verder was het Land van Herve (rond Luik, eveneens in hoogstamboomgaarden) zeer belangrijk voor deze soort. De huidige situatie van deze kever is onvoldoende gekend, de soort is vermoedelijk extreem zeldzaam geworden of verdwenen. De laatste 40 jaar zijn er slechts 2 waarnemingen in heel België. 

juchtleerkever - cocon juchtleerkever - uitwerpselen juchtleerkever

 

Feedback