Onderzoek(st)er bodemkunde, geo-analyse en geostatistiek (contract van 3 maanden)

Het Forest Soil Coordinating Centre (ICP Forests) gehuisvest binnen INBO zoekt een jonge gedreven onderzoeker die aan de slag wil gaan met bodemgegevens uit de Europese Forest Soil Condition Database die gecompileerd werden uit twee bosbodemsurveys (1985-1998 en 2004-2008).

  • De focus in deze desk-studie ligt op het verwerken van de concentraties en stocks aan zware metalen gemeten in strooisellagen en minerale horizonten van ~5000 level I proefvlakken. Als onderzoeker met toegepaste kennis van geostatistiek en –analyse help je ons met screening en cleaning van de dataset, het geostatistisch verwerken van de data en het in kaart brengen van de spatiale patronen van elk metaal (Cd, Zn, Hg, …) op een Europese schaal.
  • Je gaat na of er statistisch aantoonbare verschillen zijn in zware metaal contaminatie tussen de twee observatieperiodes en welke bodemkarakteristieken de waargenomen evoluties verklaren. De concentraties worden tevens getoetst aan diverse (inter)nationale normen en er worden ecotoxicologische risicokaarten (GIS lagen) aangemaakt.
  • Je wordt stevig begeleid door ervaren wetenschappers uit het team Milieu en Klimaat.

 

Solliciteren kan tot 12 augustus. Alle praktische informatie in de PDF bij deze pagina.

 

Feedback