Invasieve duizendknoop in Vlaanderen: een kader voor goed beheer (NB 07/18)

In Vlaanderen is de volledige verwijdering van invasieve duizendknoop geen reële optie meer, maar er zou meer gedaan kunnen worden om de opmars te vertragen en de hinder in de toekomst te beperken. Het afgelopen jaar maakte het INBO werk van kennisopbouw en -uitwisseling rond het beheer van de invasieve duizendknopen (de Japanse, de Sachalinse  en de Boheemse duizendknoop).

We bundelden informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknopen en geven een overzicht van goede beheerpraktijken. Het rapport bevat een beslishulp die beheerders kan helpen een doelstelling te kiezen met een passend beheer. De tekst is geschreven voor beheerders in de brede zin van het woord: gemeenten, provincies, agentschappen, particuliere beheerders, enz.

De websit Ecopedia toont een selectie van praktijkexperimenten, ook raadpleegbaar via een interactieve kaartenmodule. Van elke ‘case’ wordt geschetst wat de doelen en uitkomsten waren, hoe het beheer of grondverzet (het uitgraven en verplaatsen van bodem) werd aangepakt en wat de resultaten zijn.

Marijke Thoonen

>> Raadpleeg de beslishulp 
>> Het rapport

Feedback