Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Invasie van exotische boomeekhoorns verijdeld (NB 07/15)

Bij invasies van exotische planten- en diersoorten is snel ingrijpen essentieel. Het beperkt de impact op de inheemse soorten en vermijdt hoog oplopende kosten bij de bestrijding ervan. In 2005 werden in Dadizele (West-Vlaanderen) Pallas' eekhoorns ontdekt, een boomeekhoorn uit Azië. Waarschijnlijk waren de dieren ergens ontsnapt. Zoals de Amerikaanse grijze eekhoorn kan Pallas' eekhoorn zeer hoge dichtheden bereiken en de inheemse rode eekhoorn verdringen. De knaagdieren waren ook drager van verschillende parasieten. Ze stripten ook de bast van bomen en beschadigden infrastructuur door aan kabels te knagen. Door de schade en de kans op invasief gedrag, beslisten de betrokken instanties de dieren zo snel mogelijk te verwijderen.

Dankzij een goede samenwerking tussen de parkbeheerder, de gemeentelijke diensten, het Agentschap voor Natuur en Bos en het INBO, konden de eekhoorns na vijf vangstcampagnes verwijderd worden. We lokten de dieren met noten en vingen ze levend met klapvallen. Met digitale fotovallen konden we vaststellen of er nog eekhoorns aanwezig waren. In totaal werden 248 eekhoorns gevangen, de laatste in 2011. De controle op resterende dieren werd voortgezet tot 2012. Sindsdien zijn er geen nieuwe waarnemingen gemeld.

Hoewel de actie succesvol verliep, waren er toch een aantal verbeterpunten. De campagne kwam traag op gang en verliep in het begin weinig gecoördineerd. Het rapporteren en documenteren van de vangsten was onvolledig en het detecteren en vangen van de laatste dieren nam veel tijd in beslag.

Er zijn weinig voorbeelden van succesvolle uitroeiingsacties van invasieve exotische eekhoorns op het Europese vasteland. Daarom publiceerden we onze ervaringen met de campagne in Dadizele. Dit kan een hulp zijn voor beheerders die met dezelfde problemen kampen. Op dit moment zijn er in Europa nog vier andere populaties waarvoor acties lopen. Ondertussen is ook een risicobeoordeling beschikbaar zodat de soort toegevoegd kan worden aan de Europese zwarte lijst van exoten.

Tim AdriaensJan Stuyck

T. Adriaens, K. Baert, P. Breyne, J. Casaer, S. Devisscher, T. Onkelinx, S. Pieters, J. Stuyck (2015) Successful eradication of a suburban Pallas’s squirrel Callosciurus erythraeus (Pallas 1779) (Rodentia, Sciuridae) population in Flanders (northern Belgium). Biological Invasions, DOI: 10.1007/s10530-015-0898-z. http://link.springer.com/article/10.1007/s10530-015-0898-z

Feedback