Interactieve kaart Ecosysteemdiensten Vlaanderen

In de interactieve kaart Ecosysteemdiensten Vlaanderen wordt informatie getoond over de voordelen die de natuur levert aan mens en maatschappij.

De applicatie omvat kaartmateriaal over de toestand en trends van ecosystemen en hun diensten in Vlaanderen, de waardering ervan en over de belangrijkste drivers die een impact hebben op de vraag, aanbod en gebruik van ecosysteemdiensten. De kaarten komen uit een ecosysteem assessment voor Vlaanderen (natuurrapporteringscyclus 2014-2018) en wordt aangevuld met informatie van andere instellingen (ALBON, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, VITO, VMM).

In de applicatie ziet u niet alleen het kaartmateriaal zelf, maar krijgt U ook een beschrijving en interpretatie van de kaarten, en vindt u verwijzingen naar achtergronddocumenten en downloadmogelijkheden.

NAAR DE INTERACTIEVE KAART

Feedback