Indicatoren in de kijker (NB 07-17)

Oppervlakte speelzones in bossen en natuurreservaten

Speelzones zijn zones in bossen (privé en openbaar) en natuurreservaten (erkende en Vlaamse) waar zonder voorafgaande toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos  en de eigenaar gespeeld kan worden. In 2016 zijn er in totaal 2.642 ha bos en natuurreservaat aangeduid als speelzone. Hiervan zijn 1.021 ha zomerspeelzones die uitsluitend tijdens de zomermaanden juli en augustus bespeelbaar zijn en zo een goede oplossing zijn voor de ca. 150.000 kinderen en jongeren die tijdens de zomermaanden op kamp trekken met de jeugdbeweging. Een groot deel van de zomerspeelzones ligt dan ook in de onmiddellijke buurt van de kampplaatsen.

De totale oppervlakte eind 2016 ligt nog onder de doelstelling van MINA-plan 4.

>> naar de indicator

Oppervlakteaandeel toegankelijke bossen en natuurreservaten met toegankelijkheidsregeling

In 2016 steeg de oppervlakte toegankelijke bossen en natuurreservaten met toegankelijkheidsregeling tot 36.893 ha. Hiermee is 31% van de plandoelstelling (MINA-plan 4) gehaald. Volgens  zowel het Bos- als het Natuurdecreet  zijn alle bossen en natuurreservaten voor voetgangers toegankelijk op de wegen (= de principiële toegankelijkheid). Eigenaars van privébossen kunnen dit principe echter omkeren en hun bossen onvoorwaardelijk afsluiten. Anderzijds kunnen beheerders van bossen en natuurreservaten deze principiële toegankelijkheid ook uitbreiden via de toegankelijkheidsregeling. Met dit instrument kunnen andere gebruikers dan voetgangers, bijvoorbeeld ruiters, toegelaten worden of kunnen bepaalde zones als speel- of bivakzone worden aangeduid.

>> naar de indicator

Heidi Demolder

 

Feedback