Indicatoren in de Kijker (NB 03/15)

Indicator ‘Trend vissen in beken en rivieren’

Deze indicator geeft de trend van het voorkomen van vissen en rondbekken in beken en rivieren weer. Op de driehonderd locaties die het INBO bemonsterde zijn geen grote verschuivingen in het voorkomen van visbestanden vastgesteld. Wel worden een aantal algemene soorten op meer plaatsen gevangen en nemen ook sommige exoten toe.
Naar de indicator...

Indicator ‘Trend migrerende vissen (grote migratoren)’

Deze indicator volgt het aandeel migrerende vissen (migratoren) per meetplaats in beken en rivieren op. In de periode 2010-2012 zijn het aantal locaties zonder migratoren afgenomen, vooral ten gunste van locaties met twee en vier migratoren. Het INBO stelt een lichte verbetering vast, maar er zijn nog te weinig migratiebarrières opgelost om een duidelijke verschuiving waar te nemen.

indicator trend migrerende vissen
Naar de indicator...

Indicator ‘Trend visindex Zeeschelde’

Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde werd een visindex ontwikkeld. De visindex drukt de ecologische kwaliteit van het visbestand uit ten opzichte van een referentiesituatie. Het resultaat is een score (EQR of Ecological Quality ratio) die kan variëren tussen een waarde 0 (slecht) en 1 (Maximaal Ecologisch Potentieel). De score varieert sterk naargelang de saliniteitzone. Het zoetwatergetijdegebied (Temse-Merelbeke) haalde in 2014 de score ‘goed’, terwijl de stroomafwaartse zones onvoldoende (oligohalien) en matig (mesohalien) scoorden.

indicator trend visindex Zeeschelde
 

Naar de indicator...

Heidi Demolder

> Alle indicatoren

Feedback