Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Indicator oppervlakte ‘met effectief natuurbeheer' (planperiode MINA-plan 4) (NB 05-16)

In 2015 bedroeg de oppervlakte ‘met effectief natuurbeheer’ 79.283 ha. Dat is een toename met 15.954 ha t.o.v. het begin van de planperiode in 2011. De plandoelstelling van 70.000 ha is daarmee behaald.

Deze indicator omvat enkel gebieden waarvoor een goedgekeurd beheerplan bestaat. De mate waarin het beheer gericht is op het behalen van natuurdoelen kan sterk verschillen binnen de diverse beheerplannen. In sommige gebieden met effectief natuurbeheer kan de natuurfunctie neven- of ondergeschikt zijn aan de economische of de sociale functie.

Oppervlakte met effectief natuurbeheer

>> Naar de natuurindicator

Heidi Demolder

Feedback