Indicator in de kijker: Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde) (NB 11-19)

In verhouding tot de Europese populatie is voor de overwinterende watervogels het internationaal belang van de Zeeschelde sinds 2007 gestaag verminderd. Van pijlstaart, tafeleend, wilde eend en wintertaling overwintert nu minder dan 1% van de geschatte Europese populatie in de Zeeschelde. In de winter van 2015-2016 dook voor het eerst ook het aandeel van de krakeend onder de 1%. Deze afname in de Zeeschelde is tegengesteld aan de toenemende trend voor deze soort in Vlaanderen. De laatste drie winters is er wel een lichte toename van de overwinterende aantallen krakeend. Dit is mogelijk een gevolg van uitwisseling met de Scheldevallei waar ook hogere aantallen waargenomen worden.

De dalende trend in de Zeeschelde heeft waarschijnlijk te maken met een verminderd voedselaanbod van bodemdieren. Door een verbeterde waterzuivering is er een verminderde aanvoer van organisch materiaal. Vermoedelijk nam ook de concurrentie om voedsel toe door een toegenomen vispopulatie - vooral sinds 2007.

Lieve Vriens

>> Bekijk de Indicator

Feedback