Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Indicator in de kijker: Visindex Zeeschelde (NB 05-19)

Voor de evaluatie van het visbestand in de Zeeschelde ontwikkelde het INBO een zonespecifieke visindex. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand ten opzichte van een referentiesituatie. Deze score varieert sterk naargelang de saliniteitszone (zoutgehalte). Sinds 2010 neemt de score van het zoetwatergetijdegebied (Temse-Merelbeke) toe. In 2018 werd het ‘goed ecologisch potentieel’ voor het eerst behaald. De stroomafwaarts gelegen zwak brakke zone scoorde ‘matig’ in 2018, maar de waarde lag wel hoger dan de tien jaren ervoor. Hoewel er ook in de brakke zone meer vissoorten uit de referentielijst gevangen werden, bleef de score hier slechts ‘matig’.

>> Naar de indicator

Feedback