Indicator in de kijker: oppervlakte bosreservaat (NB 07/15)

De indicator ‘Oppervlakte bosreservaat’ toont de evolutie van de oppervlakte openbare bossen en privébossen met het beschermingsstatuut van bosreservaat. In bosreservaten ligt de klemtoon op het toelaten van natuurlijke processen of het behoud van bijzondere bostypes.

  • In de ‘integrale bosreservaten’ wordt de groei en de ontwikkeling vrijgelaten, met als doel kennis te verwerven over spontane bosdynamiek.
  • In de ‘gerichte bosreservaten’ wordt gestreefd naar het behoud of het tot stand brengen van natuurlijke bosgemeenschappen en van bijzondere bostypes.

 

Bosreservaten vervullen daarmee zowel een wetenschappelijke als een ecologische functie. De oppervlakte bosreservaat bedroeg  3134 ha in 2014. Dat is een toename met 40 ha ten opzichte van 2013.

Heidi Demolder

Alle natuurindicatoren

 

Feedback