Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

Indicator in de kijker (NB 10/16)

Verwerving van natuurgebieden door erkende terreinbeherende verenigingen en door het Vlaamse Gewest

In 2015 kochten de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest samen 927 ha natuurgebieden aan. Dat is 523 ha of 36 % minder dan de oppervlakte die tijdens de vorige regeerperiode (medio 2009 - medio 2014) gemiddeld werd verworven op jaarbasis. Hoewel de aankopen door het Vlaams Gewest in 2015 als gevolg van uitzonderlijke besparingen lager lagen dan ooit, kent de verwerving van terreinen door de erkende terreinbeherende verenigingen en het Vlaams Gewest al jaren een dalende trend. De belangrijkste redenen voor die daling zijn de afname van de beschikbare middelen en de stijging van de grondprijzen voor natuur- en bosgebieden. Daardoor kan er steeds minder aangekocht worden.

De focus van het natuurbeleid vandaag ligt op de realisatie van de Europese natuurdoelen. Hierbij zet de overheid in op het ondersteunen van iedereen die daarvoor een engagement wil aangaan. Dit wordt als complementair en voor een deel als alternatief voor de verwerving van terreinen gezien.

>> Naar de indicator

Heidi Demolder

Grafiek verwerving van natuurgebied

Feedback