indicator in de Kijker (NB 05/15)

Indicator  ‘Trend broedvogels van de kust’

De indicator ‘Trend broedvogels van de kust’ toont de evolutie van het aantal kustbroedvogels in de voorhaven van Zeebrugge, de Baai van Heist en op het Sternenschiereiland.

De volgende soorten volgen we op: kokmeeuw, dwergstern, visdief, grote stern, stormmeeuw, zwartkopmeeuw, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Elders langs de kust broeden deze niet of in veel kleinere aantallen. Een uitzondering zijn de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. die broeden ook in andere kustlocaties in grotere aantallen, vooral in Oostende.

Het aantal broedparen van de meeste kustbroedvogels bereikte rond 2004 een hoogtepunt, alleen dwergstern bereikte al in 1997 een piek. Na 2004 ging het aantal broedparen van heel wat soorten sterk achteruit. In 2014 waren veel soorten nagenoeg verdwenen.

Heidi Demolder

Meer info

Feedback