Indicator in de kijker: Algemene broedvogelindex (NB 03-2020)

De index van de algemene broedvogels beschrijft de trend van een selectie van algemene broedvogelsoorten sinds de start van het meetnet Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) in 2007. De index berekent de procentuele wijziging t.o.v. dit referentiejaar.

Er zijn drie categorieën: vogels van het bosgebied, vogels van het landbouwgebied en de generalisten (vogels die in diverse leefgebieden broeden).

  • Het aantal bosvogels fluctueert in de periode 2007-2015 met de hoogste aantallen in 2012. In 2019 liggen de gemiddelde aantallen ongeveer 3% lager dan in 2007.
  • De soorten van het landbouwgebied schommelden in aantal in de periode 2007-2012. Na een sterke daling in de periode 2013-2015, blijven de aantallen stabiel maar liggen ze wel gemiddeld 17% lager dan in 2007.
  • De generalisten hadden de hoogste index in de periode 2008-2013. Nadien zien we een stelselmatige daling tot ongeveer op het niveau van 2007.

 

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Feedback