Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

INBO ondertekent Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit (NB 10/18)

Samen met meer dan 110 bedrijven, organisaties en lokale en bovenlokale overheden engageerde het INBO zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen. Op 20 oktober ondertekenden ze daartoe bij Colruyt in Halle de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Green Deals zijn een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.

Met de Green Deal Biodiversiteit en Bedrijven worden er tegen september 2021 ongeveer 1250 hectare aan bedrijventerreinen ingericht met permanente of tijdelijke natuur. De bedoeling is dat we met deze Green Deal niet alleen de natuur een handje zullen helpen, maar ook het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen kunnen verhogen. Het INBO zal een ondersteunende rol spelen door het aanreiken van kennis over de voordelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen, en van tools om die kennis te bevragen. Ook zal het INBO nagaan hoe de Green Deal systeem- en gedragsveranderingen in gang zet.

Andere deelnemers met acties op hun terreinen zijn onder meer Colruyt, Brussels Airport Company, Aquafin, Barco, Bpost en Universiteit Antwerpen.  vindt u hier.

Lieven De Smet

>> De lijst van deelnemende partners

Alle ondertekenaars van de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit (foto departement Omgeving)

Thema 
Feedback