Onze medewerkers zijn allen bereikbaar op hun mobiel nummer.

INBO neemt deel aan twee Europese projecten ter realisatie van een onderzoeksinfrastructuur voor de opvolging van de toestand de Europese ecosystemen (eLTER) (NB 09-19)

Vorig jaar schoof het Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) eLTER naar voren als de voornaamste onderzoeksinfrastructuur voor de opvolging en het onderzoek van de ecosystemen in Europa. De Europese Commissie keurde binnen haar Horizon 2020 onderzoeksprogramma de financiering van twee voorbereidende projecten goed. Het INBO neemt als een van de 34 partners uit 24 landen actief deel aan beide projecten, waarbij de onderzoekssite van Brasschaat als een van de top-sites geselecteerd werd.

Het Advance Community Project, eLTER PLUS zal de mogelijkheden aantonen van de eLTER onderzoeksinfrastructuur om een antwoord te bieden aan onderzoeksvragen met betrekking tot klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de duurzaamheid van onze ecosystemen. Het INBO stelt in het kader van dit project zijn onderzoeksinfrastructuur te Brasschaat ter beschikking van externe wetenschappers om ter plaatse onderzoek te doen.

Het eLTER Preparatory Phase Project (PPP) bouwt de organisatorische en technische kant van de Europese onderzoeksinfrastructuur uit om met de gekozen onderzoekssites een antwoord te kunnen bieden aan een aantal prangende ecologische vragen. Er is immers een dringende nood om bevindingen op basis van langetermijnonderzoek samen te brengen, niet alleen ruimtelijk, maar ook over tijd en over verschillende onderzoeksdisciplines heen. In het kader van eLTER zullen o.a. klimatologen, ecologen, biologen, biofysici en modelleerders hun kennis en expertise integreren om zo onze ecosystemen beter te kunnen beschermen in een veranderende omgeving.

Nathalie Cools, Ann Milbau

>> Long-Term Ecosystem Research in Europe

>> LTER Belgium

Thema 
Feedback