INBO neemt deel aan 50e Sussex- patrijzentelling (NB 10/18)

Begin september nam het INBO deel aan de 50e patrijzentelling van de Sussex Study in Arundel, Engeland. Deze studie van de Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT), is het langstlopende monitoringproject ter wereld dat de impact van veranderingen in de landbouw op fauna en flora in het landbouwlandschap opvolgt. In het project speelt de patrijs een centrale rol. De deelname van het INBO kadert in het internationaal Interreg PARTRIDGE-project waarbinnen we de monitoring coördineren.

Ook in de studiegebieden van het PARTRIDGE-project in Vlaanderen wordt getracht de aanwas van patrijs in de late zomer te monitoren. Om de daarbij gebruikte methode te verbeteren, gingen enkele INBO’ers hun licht opsteken in Engeland. Hoewel de Engelse methode niet onmiddellijk toepasbaar is in Vlaanderen (zo mag er in het Engelse studiegebied over akkers gereden worden, terwijl dit in de Vlaamse gebieden niet mogelijk is), zal de opgedane praktijkkennis ongetwijfeld van pas komen.

Een andere doelstelling van het PARTRIDGE-project is de uitwisseling van kennis en ervaring. Dit bezoek bewijst nog maar eens het belang van internationale samenwerking, waarbij jarenlange ervaring gedeeld kan worden.

Yasmine Verzelen

Partridge logo

Feedback