INBO in Nature: mycorrhiza verbazend divers, en bedreigd (NB 07/18)

Ectomycorrhiza zijn schimmels die groeien op de wortels van planten en bomen, en er nauw mee samenleven. In een voedingsarme omgeving zijn deze schimmels van essentieel belang voor de groei van bepaalde planten en bomen omdat ze de opname van voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor en kalium, maar ook water, vergemakkelijken. De ectomycorrhiza doen dit in ruil voor koolstof, dat ze nodig hebben voor hun groei.

Drie INBO-onderzoekers schreven mee aan een recent artikel in Nature over een grootschalig onderzoek van 39 621 ectomycorrhiza afkomstig uit 12 960 bosbodemstalen. In totaal zijn 137 proefvlakken van het netwerk van ICP Forests in maar liefst 20 Europese landen bemonsterd, waarvan 4 in Vlaanderen.

Er werden vier wijdverspreide bosboomsoorten onder de loep genomen, namelijk grove den, fijnspar, zomer- en wintereik en beuk. De onderzoekers vonden een verbazingwekkende diversiteit aan mycorrhiza die vooral verklaard wordt door lokale milieufactoren en de aanwezigheid van de  boomsoorten zelf. Gevoelige, vaak gespecialiseerde schimmelsoorten worden verdrongen door mycorrhiza die toleranter zijn voor luchtvervuiling (stikstof) of door meer parasitische soorten. Dit suggereert dat de lucht- en bodemvervuiling nog steeds te hoog ligt en dat Europese drempelwaarden voor luchtverontreiniging door stikstof verder verlaagd zullen moeten worden.

Om de achteruitgang van de bosgezondheid beter te begrijpen, moeten we dus niet alleen boven- maar ook ondergronds kijken wat er zich afspeelt.

Nathalie Cools, Bruno De Vos, Arne Verstraeten

>> Samenvatting van het artikel in Nature

Feedback