INBO migreert zijn laboratorium-informatiemanagement-systeem naar de cloud (JB-16)

Het laboratorium voert analyses uit op water- en vaste monsters (bodem, plant en dier) ter ondersteuning van het (a)biotisch en genetisch onderzoek van het INBO. Om de laboratoriumresultaten optimaal te beheren gebruikt het laboratorium een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS). Het LIMS omvat een databankstructuur en een alomvattende interface op maat van de labo-activiteiten. Om resultaten optimaal te ontsluiten naar de opdrachtgevers en in het kader van het nieuwe werken, heeft laboratorium in samenwerking met IDC zijn LIMS verplaatst naar de “cloud”.

Vooraleer het systeem te migreren was een upgrade nodig van de huidige systeem naar een web-based LabWare versie. Het nieuwe systeem verhoogt niet enkel de performantie van de werking van het laboratorium, maar beschikt ook over tal van nieuwe functionaliteiten. Deze nieuwe mogelijkheden laten toe om laboratoriumtoestellen gebruiksvriendelijker te koppelen aan het LIMS en de prestatie van het laboratorium op te volgen met dashboards. De LabWare 7 versie is daarna gemigreerd naar de Amazon cloud omgeving en opereert via een dynamische gebruikersinterface.

Deze cloud-desktop oplossing biedt tal van voordelen:

  • Altijd en overal: de gebruikers hebben de mogelijkheid om de digitale werkomgeving vanop eender welke plaats (kantoor, thuis, …) en apparaat (pc, laptop, smartphone, …) te gebruiken zonder tussenkomst van het interne serverpark.
  • Flexibel en schaalbaar: het systeem is volledig schaalbaar en groeit mee met het laboratorium. Een aanpassing in het aantal gebruikers of de benodigde servercapaciteit kunnen flexibel aangepast worden.
  • Kostenefficiënt: het systeem maakt de kosten voorspelbaar. Er zijn geen investeringen meer in dure server hard- en software of onvoorziene kosten aan beheer en onderhoud. We betalen een bedrag op basis van ons gebruik.
  • Veilig en betrouwbaar: door reduntante opstellingen en het versleutelen van de verbindingen in de cloud-apparatuur is de impact van deze virtuele oplossing op de soft- & hardware beperkt tot een minimum.

 

Gerrit Genouw, Pieter Verschelde & Jo Loos

Feedback