INBO kweekt ‘waterdraakjes’ (NB 07/18)

Het INBO heeft een lange traditie in het uitwerken van soortherstelprogramma’s voor bedreigde en beschermde vissoorten. Deze knowhow en de andere troeven van de site in Linkebeek werden nu – met succes - aangewend voor het opzetten van een intensief kweekprogramma van de sterk bedreigde kamsalamander. Populaties van amfibieën gaan de laatste decennia, zowel op Vlaams, nationaal als mondiaal niveau, enorm snel achteruit. Veranderd landgebruik en een verregaande versnippering van het landschap zijn de belangrijkste oorzaken.

Ook door de aanleg van een gereduceerd getijdengebied in het kader van de Sigmawerken ter hoogte van het Zennegat bij Mechelen dreigde een populatie kamsalamander te verdwijnen door de gevolgen van getijdenwerking.

Daarom kozen we, in samenspraak met de opdrachtgever De Vlaamse Waterweg, om de aanwezige dieren te gebruiken voor een kweekprogramma.  Met de gekweekte nakomelingen kunnen nabijgelegen gebieden, waar de soort in het verleden uit verdwenen was, weer bevolkt worden met behoud van de genetische diversiteit van de bronpopulatie.

Meer dan 1300 jonge kamsalamanders werden dit voorjaar uitgebroed in een aangepaste kweekinfrastructuur. De juvenielen, die met hun externe kieuwen wat aan draakjes doen denken, groeien nu verder op in een beschermde omgeving om maximale overleving te kunnen garanderen. Deze zomer worden ze door het Agentschap voor Natuur en Bos overgebracht naar hun nieuwe leefgebied waar ze hopelijk een nieuwe populatie zullen stichten.

Johan Auwerx

Feedback