INBO karteert (NB 05-18)

Het doorlopend actualiseren van de Natura 2000-habitatkaart en de daaraan gekoppelde biologische waarderingskaart (BWK) is een belangrijke opdracht van het INBO. Iedereen kan steeds de laatst gepubliceerde versie van de BWK raadplegen op de Geopuntwebsite (thema ‘Milieu en natuur’, vervolgens ‘Natuur’ en dan de gewenste kaarten).

 

Steven De Saeger

(*) Het INBO neemt na kwaliteitscontrole en terugkoppeling met de makers kateringen van derden over van gebieden waar het zelf niet komt.

Feedback