INBO-FWO predoctorale aspirantbeurzen

>>English version

Met een mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend, vernieuwend en excellent onderzoek in. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt het FWO ook samen met het INBO.

 

>> FWO-website: aspirant fundamenteel onderzoek

>> FWO-website: INBO-FWO mandaten

>> Mogelijke onderwerpen (*)

 1. Remote sensing in support of efficiently updating Flanders’ Biological Valuation Map (BVM)
 2. Fungal community analysis within and among woody debris types in Atlantic lowland old-growth beech forest
 3. Modelling macrobenthos production as food for fish and birds in the river Scheldt under different climate scenarios
 4. Zijn onze natuurgebieden voldoende klimaatrobuust voor Europees en Vlaams prioritaire soorten?
 5. (The importance of the Sigma Plan inundation areas for the European eel (Anguilla anguilla L.))
 6. Evolutionary ecology of two Larus gulls under anthropogenic change (1/3)
 7. Evolutionary ecology of two Larus gulls under anthropogenic change (2/3)
 8. Evolutionary ecology of two Larus gulls under anthropogenic change (3/3)
 9. Assessing the spatial and genetic distribution and ecological impact of the invasive American bullfrog (Rana catesbeiana) in Flanders
 10. Testing the effectiveness of monitoring fish communities via environmental DNA-based methods in lotic systems
 11. Investigation of the impact of habitat fragmentation on plant-pollinator network structure and plant fitness
 12. Effects of temperature and water limitation on growth and offspring behavior in woody plants
 13. Aanpassingsvermogen van inheemse boomsoorten aan een veranderend klimaat - interactie tussen klimaat, genetische en epigenetische variatie
 14. Effecten van soort-heterogene bosbestanden op reproductiesucces en genetisch variatie
   

(*) Alleen van de onderwerpen met een Nederlandse titel is een Nederlandse beschrijving beschikbaar. De andere onderwerpen worden beschreven in het Engels.

Feedback